توسلات را رها نكنيد... توسلات را رها نكنيد. رسيدي در مسجد، قبل از اينكه بنشيني، مسجد برگردنت حق دارد. همين طوري ننشين، هر مسجدي كه رفتي، دو ركعت نماز بخوان و بنشين، اين حق مسجد است، وقتي اين دو ركعت نماز را خواندي، هديه كن به محضر حضرت زهرا سلام الله عليها، محضر حضرت نرجس خاتون، ام البنين؛ نمازهاي مستحبي را مي توان به محضر اين بزرگوارها هديه كني و ان شاء الله از عناياتشان بهره مند مي شوي. كانال رسمي آيت الله ناصري https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA @Naseri_ir

توسلات را رها نكنيد...

توسلات را رها نكنيد. رسيدي در مسجد، قبل از اينكه بنشيني، مسجد برگردنت حق دارد. همين طوري ننشين، هر مسجدي كه رفتي، دو ركعت نماز بخوان و بنشين، اين حق مسجد است، وقتي اين دو ركعت نماز را خواندي، هديه كن به محضر حضرت زهرا سلام الله عليها، محضر حضرت نرجس خاتون، ام البنين؛
نمازهاي مستحبي را مي توان به محضر اين بزرگوارها هديه كني و ان شاء الله از عناياتشان بهره مند مي شوي.

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir