‍ 🔺ادامه مطلب قبل... 📖روایت، مفصل است. من یک جمله از آن را یادداشت کردم. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند: «یَعْرِفُ النَّاسَ وَ لا یَعْرِفُونَهُ»( غیبت نعمانی ، ص 141. ) امام زمان علیه السلام در اجتماعات هستند و تمام مردم را میشناسند؛ ولی مردم، او را نمیشناسند. 🔹 نایب خاص دوم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، محمد بن عثمان رحمه الله، در روایتی معتبر فرموده است که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در تمام سالها به مکه مشرف میشوند «وَ یَرَی النَّاسَ وَ یَعْرِفُهُم وَ لا یَعْرِفُونَهُ».( بحارالانوار، ج 51، ص 350. ) حضرت شما را میبینند شما هم حضرت را میبینید؛ ولی او را نمیشناسید؛ از این رو در روایات متعددی آمده است وقتی حضرت ظهور میکنند عده زیادی میگویند: «عجب! این آقا را زیاد میدیدیم؛ ولی نمیشناختیم.» 🔸 امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید: «برادران یوسف علیه السلام محضر حضرت یوسف آمدند؛ اما وی را نشناختند؛ میگفتند: حضرت یوسف، غایب است؛ چون او را نمیشناختند، تعبیر غایب از او کردند. گفتند: غایب است». ⚜این روایات، مؤید این است که معنای غیبت، وجود نداشتن نیست، معنای غیبت، نداشتن شناخت و معرفت به ایشان است. 637/م/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ 🔺ادامه مطلب قبل...

📖روایت، مفصل است. من یک جمله از آن را یادداشت کردم. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند: «یَعْرِفُ النَّاسَ وَ لا یَعْرِفُونَهُ»( غیبت نعمانی ، ص 141. ) امام زمان علیه السلام در اجتماعات هستند و تمام مردم را میشناسند؛ ولی مردم، او را نمیشناسند.
🔹 نایب خاص دوم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، محمد بن عثمان رحمه الله، در روایتی معتبر فرموده است که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در تمام سالها به مکه مشرف میشوند «وَ یَرَی النَّاسَ وَ یَعْرِفُهُم وَ لا یَعْرِفُونَهُ».( بحارالانوار، ج 51، ص 350. ) حضرت شما را میبینند شما هم حضرت را میبینید؛ ولی او را نمیشناسید؛ از این رو در روایات متعددی آمده است وقتی حضرت ظهور میکنند عده زیادی میگویند: «عجب! این آقا را زیاد میدیدیم؛ ولی نمیشناختیم.»
🔸 امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید: «برادران یوسف علیه السلام محضر حضرت یوسف آمدند؛ اما وی را نشناختند؛ میگفتند: حضرت یوسف، غایب است؛ چون او را نمیشناختند، تعبیر غایب از او کردند. گفتند: غایب است».
⚜این روایات، مؤید این است که معنای غیبت، وجود نداشتن نیست، معنای غیبت، نداشتن شناخت و معرفت به ایشان است.

637/م/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir