‍ 📖رجب، ماه بسیار باعظمتی است و اعمال مهمی دارد. اعمال و دعاهای مشترک زیبایی دارد که خیلی به‌مورد است انسان سعی کند در طول ماه، به‌خصوص بعد از نمازها، آن‌ها را انجام دهد؛ به‌خصوص استغفار در این ماه، بسیار زیاد سفارش شده است. 📿 نبی مکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: رجب، ماه استغفار امت من است؛ پس در این ماه، طلب آمرزش کنید که خداوند، آمرزنده و مهربان است.( وسائل الشيعة، ج‏10، ص512.) 🔻ادامه دارد... 666/م/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ 📖رجب، ماه بسیار باعظمتی است و اعمال مهمی دارد. اعمال و دعاهای مشترک زیبایی دارد که خیلی به‌مورد است انسان سعی کند در طول ماه، به‌خصوص بعد از نمازها، آن‌ها را انجام دهد؛ به‌خصوص استغفار در این ماه، بسیار زیاد سفارش شده است.
📿 نبی مکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:
رجب، ماه استغفار امت من است؛ پس در این ماه، طلب آمرزش کنید که خداوند، آمرزنده و مهربان است.( وسائل الشيعة، ج‏10، ص512.)

🔻ادامه دارد...

666/م/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir