‍ 📖حضرت امام حسن عسکری علیه السلام وکیلی به نام عثمان بن سعید داشتند. ♦️احمد بن اسحاق میگوید: به محضر امام علی النقّی علیه السلام مشرف شدم، عرض کردم: «یابن رسول الله! من راهم دور است و نمیتوانم خدمت شما برسم. دربارة مسائلی که میخواهم بپرسم، چه کنم؟» حضرت فرمودند: «از عثمان بن سعید سؤال کن. قول عثمان بن سعید، قول من است. خط او خط من، و دست او دست من است».(الغيبة للطوسي، ص 354.) 🔹بعضي گذشتگان این طور ایمان داشتند. عثمان بن سعید که میگفت: امام زمان! قربانت شویم، امام زمان هم به ایشان ایمان داشتند. الآن ما ميگوييم: «بابی انت و امّی»؛ اما فقط لفظ است. حاضر نیستم یک قدم برای ولایت برداریم. حاضر نیستیم یک لحظه عّزت و آبروی خودمان را فدای اسلام بکنیم. می خواهیم اسلام را فدای خود کنیم. 619/م/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ 📖حضرت امام حسن عسکری علیه السلام وکیلی به نام عثمان بن سعید داشتند.
♦️احمد بن اسحاق میگوید: به محضر امام علی النقّی علیه السلام مشرف شدم، عرض کردم: «یابن رسول الله! من راهم دور است و نمیتوانم خدمت شما برسم. دربارة مسائلی که میخواهم بپرسم، چه کنم؟» حضرت فرمودند: «از عثمان بن سعید سؤال کن. قول عثمان بن سعید، قول من است. خط او خط من، و دست او دست من است».(الغيبة للطوسي، ص 354.)
🔹بعضي گذشتگان این طور ایمان داشتند. عثمان بن سعید که میگفت: امام زمان! قربانت شویم، امام زمان هم به ایشان ایمان داشتند. الآن ما ميگوييم: «بابی انت و امّی»؛ اما فقط لفظ است. حاضر نیستم یک قدم برای ولایت برداریم. حاضر نیستیم یک لحظه عّزت و آبروی خودمان را فدای اسلام بکنیم. می خواهیم اسلام را فدای خود کنیم.

619/م/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir