‍ 📖حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: وقت ظهور، ملائکه موقنین و منزلین و کروبین و حضرت جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و دیگر ملائکه، حضرت را یاری میکنند.(بحارالأنوار، ج 52، ص 348.) ✨نه اینکه اینها اختصاصی به حضرت داشته باشد، حضرت اباعبدالله علیه السلام هم همین طور بوده است. البته حضرت امام حسین علیه السلام به ملائکه اجازه ورود به جنگ نداد و فرمود: «نه! من تسلیم حقم. هر چه او میخواهد».(كافي،ج 1، ص 260؛) ♦️خدا میخواهد به وسیلة خون من و شهادت من اسلام و قرآن را آبیاری کند. الآن هم ملائکه، انصار و یاور حضرت بقیة الله هستند. 615/م/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ 📖حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:
وقت ظهور، ملائکه موقنین و منزلین و کروبین و حضرت جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و دیگر ملائکه، حضرت را یاری میکنند.(بحارالأنوار، ج 52، ص 348.)
✨نه اینکه اینها اختصاصی به حضرت داشته باشد، حضرت اباعبدالله علیه السلام هم همین طور بوده است. البته حضرت امام حسین علیه السلام به ملائکه اجازه ورود به جنگ نداد و فرمود: «نه! من تسلیم حقم. هر چه او میخواهد».(كافي،ج 1، ص 260؛)
♦️خدا میخواهد به وسیلة خون من و شهادت من اسلام و قرآن را آبیاری کند. الآن هم ملائکه، انصار و یاور حضرت بقیة الله هستند.

615/م/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir