‍ 📖حضرت حق در سورة حجرات آية 17 مي‌فرمايد: «يَمُنُّونَ عَلَيْکَ أنْ أسْلَمُوا قُل لا تَمُنُّوا عَلَيَّ اِسْلَامَکُم بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْکْمْ أنْ هَدَاکم لِلْاِيَمان». وقتي که پيامبر از مکه به يثرب هجرت کردند و گروهي هم اسلام آوردند، آنان بر پيامبر منت مي‌گذاشتند که ما به خاطر شما مسلمان شديم؛ پس هواي ما را داشته باش! ⚜️رسول خدا كه متخلّق به اخلاق الله بودند، اذيت مي‌شدند، ولي چيزي نمي‌گفتند.. حضرت احديت آيه‌اي فرستاد و فرمود: اي حبيب ما! اينها که نزد تو مي‌آيند و مي‌خواهند بر تو منت بگذارند که مسلمان شده و ايمان آورده‌اند، به آنها بگو كه خدا بر شما منت دارد که مسلمانتان کرده و سعادت و تکامل ابدي را نصيبتان كرده است. پس خدا و پيامبر به گردن ما منت دارند، نه ما بر آنها. 590/م/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ 📖حضرت حق در سورة حجرات آية 17 مي‌فرمايد: «يَمُنُّونَ عَلَيْکَ أنْ أسْلَمُوا قُل لا تَمُنُّوا عَلَيَّ اِسْلَامَکُم بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْکْمْ أنْ هَدَاکم لِلْاِيَمان». وقتي که پيامبر از مکه به يثرب هجرت کردند و گروهي هم اسلام آوردند، آنان بر پيامبر منت مي‌گذاشتند که ما به خاطر شما مسلمان شديم؛ پس هواي ما را داشته باش!

⚜️رسول خدا كه متخلّق به اخلاق الله بودند، اذيت مي‌شدند، ولي چيزي نمي‌گفتند.. حضرت احديت آيه‌اي فرستاد و فرمود: اي حبيب ما! اينها که نزد تو مي‌آيند و مي‌خواهند بر تو منت بگذارند که مسلمان شده و ايمان آورده‌اند، به آنها بگو كه خدا بر شما منت دارد که مسلمانتان کرده و سعادت و تکامل ابدي را نصيبتان كرده است. پس خدا و پيامبر به گردن ما منت دارند، نه ما بر آنها.

590/م/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir