‍ مقام حضرت زهرا سلام الله علیها روزی حضرت آدم -علی نبینا و آله و علیه السلام - به حضرت حوا گفت: «خداوند، بهتر از ما خلق نكرده است». خداوند به حضرت جبرئيل خطاب كرد: «ايشان را به جنت الفردوس ببر». وقتي وارد شدند دیدند، چه عظمتی دارد! آن بهشت‌ها کجا، این کجا؟! یک حوض بسیار با عظمتی است و یک تختی روی این حوض گذاشته شده ¬است. یک منبری روی آن است. بالای این منبر، یک حوریه ای هست که نور همة بهشت، مال این حوریه است. تاجی به سر او است و گردنبندی و گوشواره‌اي دارد و تمام بهشت را منور کرده است این حوريه، دارد جلوه گري می کند و تمام بهشتی ها را منور می کند. عرض کرد: «پروردگارا! این کیست؟» خطاب آمد: «این، از فرزندان تو است اسم او زهرا است». پرسيد: «تاج او چیست؟» فرمود: «این، پدر او است». پرسيد: «گردنبند او؟» فرمود: «شوهرش است». باز حضرت آدم پرسيد: «گوشواره هایش چيست؟» خطاب آمد: «فرزندان او هستند». حضرت آدم سؤال كرد اين‌ها قبل از من خلق شده‌اند؟ جبرئيل فرمود: «اينها چهار هزار سال پيش از تو خلق شده اند». (بحارالأنوار، ج25، ص 5.) 318/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ مقام حضرت زهرا سلام الله علیها
روزی حضرت آدم -علی نبینا و آله و علیه السلام - به حضرت حوا گفت: «خداوند، بهتر از ما خلق نكرده است». خداوند به حضرت جبرئيل خطاب كرد: «ايشان را به جنت الفردوس ببر». وقتي وارد شدند دیدند، چه عظمتی دارد! آن بهشت‌ها کجا، این کجا؟! یک حوض بسیار با عظمتی است و یک تختی روی این حوض گذاشته شده ¬است. یک منبری روی آن است. بالای این منبر، یک حوریه ای هست که نور همة بهشت، مال این حوریه است. تاجی به سر او است و گردنبندی و گوشواره‌اي دارد و تمام بهشت را منور کرده است این حوريه، دارد جلوه گري می کند و تمام بهشتی ها را منور می کند. عرض کرد: «پروردگارا! این کیست؟» خطاب آمد: «این، از فرزندان تو است اسم او زهرا است». پرسيد: «تاج او چیست؟» فرمود: «این، پدر او است». پرسيد: «گردنبند او؟» فرمود: «شوهرش است». باز حضرت آدم پرسيد: «گوشواره هایش چيست؟» خطاب آمد: «فرزندان او هستند». حضرت آدم سؤال كرد اين‌ها قبل از من خلق شده‌اند؟ جبرئيل فرمود: «اينها چهار هزار سال پيش از تو خلق شده اند». (بحارالأنوار، ج25، ص 5.)

318/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir