‍ 📖در پایان خطبه متقین دارد موقعی که حضرت علی علیه السلام 110 صفت متقین را برای همام فرمودند و تمام شد، جناب همام یک دفعه نعره‌ای کشید و روی زمین افتاد. امیرالمؤمنین علیه السلام رفتند و دیدند که فوت کرده است. امیرالمؤمنین صحبت می‌کند؛ شوخی نیست. 📿حضرت موسی به خواهش آن هفتاد نفر رفت به کوه طور و عرض کرد : «رَبِّ أَرِني أَنْظُرْ إِلَيْكَ(اعراف:143.) ؛ خدایا یک گوشه چشمی به ما بکن تا تو را ببینیم» که داستانش در تاریخ، مفصل نوشته شده است. با وجودی که موسی پیامبر اولوالعزم است، کلیم الله است، خطاب شد: «قالَ لَنْ تَراني وَ لكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَراني» به کوه نگاه کن. ⛰جلوه اي شد، حالا چه کسي جلوه کرد، بماند. جلوه‌ای به کوه شد و کوه، طاقت نیاورد. حضرت موسی هم طاقت نیاورد، حضرت موسی غش کرد و افتاد زمین و کوه هم ذره ذره و نابود شد. آن هفتاد نفر هم که آمدند، مردند. چه کسي طاقت دارد جلوه ببیند؟ چه کسي طاقت دارد جلوة کلام امیر را ببیند؟ همان طور که کوه، طاقت نیاورد تحمل جلوه کند و حضرت موسی طاقت نیاورد جلوه ببیند، همام هم طاقت نیاورد جلوه ببیند. 🔻ادامه دارد... 563/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ 📖در پایان خطبه متقین دارد موقعی که حضرت علی علیه السلام 110 صفت متقین را برای همام فرمودند و تمام شد، جناب همام یک دفعه نعره‌ای کشید و روی زمین افتاد. امیرالمؤمنین علیه السلام رفتند و دیدند که فوت کرده است. امیرالمؤمنین صحبت می‌کند؛ شوخی نیست.
📿حضرت موسی به خواهش آن هفتاد نفر رفت به کوه طور و عرض کرد : «رَبِّ أَرِني أَنْظُرْ إِلَيْكَ(اعراف:143.) ؛ خدایا یک گوشه چشمی به ما بکن تا تو را ببینیم» که داستانش در تاریخ، مفصل نوشته شده است. با وجودی که موسی پیامبر اولوالعزم است، کلیم الله است، خطاب شد: «قالَ لَنْ تَراني وَ لكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَراني» به کوه نگاه کن.
⛰جلوه اي شد، حالا چه کسي جلوه کرد، بماند. جلوه‌ای به کوه شد و کوه، طاقت نیاورد. حضرت موسی هم طاقت نیاورد، حضرت موسی غش کرد و افتاد زمین و کوه هم ذره ذره و نابود شد. آن هفتاد نفر هم که آمدند، مردند.
چه کسي طاقت دارد جلوه ببیند؟
چه کسي طاقت دارد جلوة کلام امیر را ببیند؟ همان طور که کوه، طاقت نیاورد تحمل جلوه کند و حضرت موسی طاقت نیاورد جلوه ببیند، همام هم طاقت نیاورد جلوه ببیند.
🔻ادامه دارد...

563/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir