‍ 🔺ادامه مطلب قبل ✨همین طور که می‌آید، مرحوم ملاحسينقلي بلند می‌شوند و می‌روند در گوشش آیه «أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ». را می‌خوانند یعنی آیا وقتش نشده که حالا دیگه دست برداری از کارهایت و به طرف حق بیایی بس است دیگر. همين کلمه باعث تحول آن مرد شده بود. ⚜️خلاصه اينکه نَفَس آملاحسینقلی این طور مؤثر بود و انقلاب ایجاد می‌کرد و تغییر ماهیت می‌داد. مرحوم ملاحسينقلي در گوش شيخ عماره کلامي گفت و او نگاهی به آقا کرد و نعره‌ای کشید و به طرف کفشداری امیرالمؤمنین علیه السلام دوید. در کفشداری هم نعره‌ای کشید و به طرف حرم دوید. در رواق هم نعره‌ای کشید و مقابل امیرالمؤمنین علیه السلام افتاد و در راه توبه، فوت کرد. 🔸آقا فرمودند: «مات ولیٌ من اولیاء الله در راه توبه و بازگشت به حق در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام فوت كرد. او وليي از اولیاي الهی است. تمام شاگردها را خبر کنید بروند به تشییع جنازه ایشان». 🔻ادامه دارد... 568/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ 🔺ادامه مطلب قبل

✨همین طور که می‌آید، مرحوم ملاحسينقلي بلند می‌شوند و می‌روند در گوشش آیه «أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ». را می‌خوانند یعنی آیا وقتش نشده که حالا دیگه دست برداری از کارهایت و به طرف حق بیایی بس است دیگر. همين کلمه باعث تحول آن مرد شده بود.

⚜️خلاصه اينکه نَفَس آملاحسینقلی این طور مؤثر بود و انقلاب ایجاد می‌کرد و تغییر ماهیت می‌داد. مرحوم ملاحسينقلي در گوش شيخ عماره کلامي گفت و او نگاهی به آقا کرد و نعره‌ای کشید و به طرف کفشداری امیرالمؤمنین علیه السلام دوید. در کفشداری هم نعره‌ای کشید و به طرف حرم دوید. در رواق هم نعره‌ای کشید و مقابل امیرالمؤمنین علیه السلام افتاد و در راه توبه، فوت کرد.

🔸آقا فرمودند: «مات ولیٌ من اولیاء الله در راه توبه و بازگشت به حق در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام فوت كرد. او وليي از اولیاي الهی است. تمام شاگردها را خبر کنید بروند به تشییع جنازه ایشان».

🔻ادامه دارد...

568/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir