‍ در روايت ديگري حضرت فرمودند: «همسايه داري، باعث زيادي روزي مي‌شود».( كافي، ج 2 ،ص 667.) اگر می خواهی رزق و روزی‌ات توسعه پیدا کند، به همسایه هایت نیکی کن. اثر وضعی احسان به همسایه این است که رزق و روزی زیاد می شود. ✨روایت از نبی اکرم صلی الله علیه و آله است كه می فرمایند: «همسايه داري، موجب آباد شدن شهرها و زياد شدن عمرها مي شود.» (کافی، ج 2 ،ص 100.) 541/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ در روايت ديگري حضرت فرمودند: «همسايه داري، باعث زيادي روزي مي‌شود».( كافي، ج 2 ،ص 667.) اگر می خواهی رزق و روزی‌ات توسعه پیدا کند، به همسایه هایت نیکی کن. اثر وضعی احسان به همسایه این است که رزق و روزی زیاد می شود.
✨روایت از نبی اکرم صلی الله علیه و آله است كه می فرمایند: «همسايه داري، موجب آباد شدن شهرها و زياد شدن عمرها مي شود.» (کافی، ج 2 ،ص 100.)

541/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir