✋با سلام 🌐در این دوران جنگ نرم که دشمنان ما با تمام توان به اعتقادات، فرهنگ،اخلاق و هویت ما از راههای مختلف از جمله از طریق فضای مجازی حمله های پردامنه و متنوع نموده اند کمترین کار و وظیفه ای که ما می توانیم انجام دهیم معرفی سایتها و کانالها و صفحات سالم و مفید به دیگران است تا در این جنگ نابرابر ما هم قدمی برداشته باشیم. ✉️می توان با ارسال مطالب و محتواهای مفید از این کانال و همه کانالهای مذهبی و سالم به دیگران از ثواب تبلیغ و ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام بهره مند شد و گوشه ای از وظیفه خود را در کمک و دفاع از دین انجام داد. موفق باشید.🔻

✋با سلام

🌐در این دوران جنگ نرم که دشمنان ما با تمام توان به اعتقادات، فرهنگ،اخلاق و هویت ما از راههای مختلف از جمله از طریق فضای مجازی حمله های پردامنه و متنوع نموده اند کمترین کار و وظیفه ای که ما می توانیم انجام دهیم معرفی سایتها و کانالها و صفحات سالم و مفید به دیگران است تا در این جنگ نابرابر ما هم قدمی برداشته باشیم.

✉️می توان با ارسال مطالب و محتواهای مفید از این کانال و همه کانالهای مذهبی و سالم به دیگران از ثواب تبلیغ و ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام بهره مند شد و گوشه ای از وظیفه خود را در کمک و دفاع از دین انجام داد.
موفق باشید.🔻