‍ 🔸اعمال خیر را بايد اول مخفيانه انجام داد تا کسی نفهمد. نمی‌خواهم کسی بفهمد نافله می‌خوانم، نمی‌خواهم کسی بفهمد نماز شب می‌خوانم، نمی‌خواهم کسی بفهمد ذکر می‌گویم. ذکر که می‌خواهم بگویم، لب‌هایم را به هم می‌چسبانم و «لا اله الا الله» می‌گویم. برای خدا بگو آقا! نگذار کسی بفهمد. اگر یک تومان، ده تومان، صد تومان به یک فقیر دادی، نگذار کسی بفهمد. هم آبروی او محفوظ باشد و هم خلوص خودت بهتر است عزیز من! راه خلوص، این است. 506/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ 🔸اعمال خیر را بايد اول مخفيانه انجام داد تا کسی نفهمد. نمی‌خواهم کسی بفهمد نافله می‌خوانم، نمی‌خواهم کسی بفهمد نماز شب می‌خوانم، نمی‌خواهم کسی بفهمد ذکر می‌گویم. ذکر که می‌خواهم بگویم، لب‌هایم را به هم می‌چسبانم و «لا اله الا الله» می‌گویم. برای خدا بگو آقا! نگذار کسی بفهمد. اگر یک تومان، ده تومان، صد تومان به یک فقیر دادی، نگذار کسی بفهمد. هم آبروی او محفوظ باشد و هم خلوص خودت بهتر است عزیز من! راه خلوص، این است.

506/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir