‍ راوي مي‌گويد: از حضرت علی بن موسی الرضا علیهما السلام پرسيدم: «که یا بن رسول الله! فرق اسلام و ایمان چیست كه در قرآن مي‌فرمايد: عده اي گفتند ما ایمان آوردیم و حضرت حق در جواب آن‌ها مي‌فرمايد: نه، شما اسلام آورده‌ایدو ایمان نیاورده‌ا‌ید؟»(حجرات:14). ⚜️حضرت فرمودند: «ایمان، یک درجه بالاتر از اسلام است و تقوا یک درجه بالاتر از ایمان است و یقین یک درجه بالاتر از تقوا است».( كافي، ج 2، ص 51 (با اندكي تفاوت)). یقین است که اگر به دست آمد، دیگر هیچ چيزي حریفش نمی‌شود. فرق اسلام و ايمان این است که اسلام، عمل جوارحی است؛ ولي ایمان، عمل جوانحی است. 🕋اسلام، رو به قبله ایستادن، نماز خواندن، روزه‌گرفتن، زکات دادن، احسان کردن و ظواهر شرع را عمل کردن است؛ اما ایمان، امر قلبی است، مراتب توحيد و نبوت و حقیقت ولایت است. اگر ایمان انسان به این درجه برسد، آثار و نتایجی دارد؛ از جمله اينكه کلام انسان، مؤثر است و ارتباطش دائم است. 504/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ راوي مي‌گويد: از حضرت علی بن موسی الرضا علیهما السلام پرسيدم: «که یا بن رسول الله! فرق اسلام و ایمان چیست كه در قرآن مي‌فرمايد: عده اي گفتند ما ایمان آوردیم و حضرت حق در جواب آن‌ها مي‌فرمايد: نه، شما اسلام آورده‌ایدو ایمان نیاورده‌ا‌ید؟»(حجرات:14).

⚜️حضرت فرمودند: «ایمان، یک درجه بالاتر از اسلام است و تقوا یک درجه بالاتر از ایمان است و یقین یک درجه بالاتر از تقوا است».( كافي، ج 2، ص 51 (با اندكي تفاوت)). یقین است که اگر به دست آمد، دیگر هیچ چيزي حریفش نمی‌شود.
فرق اسلام و ايمان این است که اسلام، عمل جوارحی است؛ ولي ایمان، عمل جوانحی است.
🕋اسلام، رو به قبله ایستادن، نماز خواندن، روزه‌گرفتن، زکات دادن، احسان کردن و ظواهر شرع را عمل کردن است؛ اما ایمان، امر قلبی است، مراتب توحيد و نبوت و حقیقت ولایت است.
اگر ایمان انسان به این درجه برسد، آثار و نتایجی دارد؛ از جمله اينكه کلام انسان، مؤثر است و ارتباطش دائم است.

504/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir