‍ 🔸امیرالمؤمنین -علیه آلاف التحیه و الثناء- دربارة متقین فرمودند: «حریزاً دینَه»؛ يعني یکی از صفات مؤمنین و متقین، این است که دینشان را حفظ می‌کنند و آن را فدای چیز دیگری نمی‌کنند. ◀️دینشان را در حصار و حرز قرار می‌دهند، تا لطمه‌ای به دینشان نخورد. آنان به دینشان اهمیت می‌دهند؛ ✨چون دین است که سبب سعادت انسان، تکامل و آسایش انسان است. ✨دين است كه سبب قرب به حق و سبب راحتی انسان است. اولیای الهی و متقین کسانی هستند که دینشان را نمی‌فروشند؛ یعنی هر چه را که بر خلاف دینشان هست، کنار می‌زنند. دینشان را نمی دهند و چیز دیگري بگیرند، دینشان را نمی‌دهند پست و مقام و دنیا بگیرند، ویلا بگیرند، قرض بگیرند، پول بگیرند. ⚜️دینشان محفوظ است. 496/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ 🔸امیرالمؤمنین -علیه آلاف التحیه و الثناء- دربارة متقین فرمودند: «حریزاً دینَه»؛
يعني یکی از صفات مؤمنین و متقین، این است که دینشان را حفظ می‌کنند و آن را فدای چیز دیگری نمی‌کنند.
◀️دینشان را در حصار و حرز قرار می‌دهند، تا لطمه‌ای به دینشان نخورد. آنان به دینشان اهمیت می‌دهند؛

✨چون دین است که سبب سعادت انسان، تکامل و آسایش انسان است.
✨دين است كه سبب قرب به حق و سبب راحتی انسان است.
اولیای الهی و متقین کسانی هستند که دینشان را نمی‌فروشند؛ یعنی هر چه را که بر خلاف دینشان هست، کنار می‌زنند.

دینشان را نمی دهند و چیز دیگري بگیرند، دینشان را نمی‌دهند پست و مقام و دنیا بگیرند،
ویلا بگیرند،
قرض بگیرند،
پول بگیرند.
⚜️دینشان محفوظ است.

496/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir