‍ در دعای امام زمان علیه السلام آمده است: 🔘اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصیة؛ (خدایا توفیق اطاعت و دوری از معصیتت را به من عطا کن. البلدالأمين، ص 349.) 🔶خدايا! به من رزق بده. چه چیز را؟ توفیق عبادت را. توفیق عبادت، رزق روح ملکوتی من است. اگر آن نباشد، روح ملکوتی من مرده است و دیگر وجود من ارزشی ندارد. اعتبار روح ملكوتی من است؛ ⚜️لذا کُفار، یک شاهی ارزش ندارند؛ برای اینکه روح ملکوتی ندارند و روح ملکوتی آن‌ها مرده است. 493/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ در دعای امام زمان علیه السلام آمده است:
🔘اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصیة؛
(خدایا توفیق اطاعت و دوری از معصیتت را به من عطا کن. البلدالأمين، ص 349.)

🔶خدايا! به من رزق بده. چه چیز را؟ توفیق عبادت را. توفیق عبادت، رزق روح ملکوتی من است. اگر آن نباشد، روح ملکوتی من مرده است و دیگر وجود من ارزشی ندارد. اعتبار روح ملكوتی من است؛

⚜️لذا کُفار، یک شاهی ارزش ندارند؛ برای اینکه روح ملکوتی ندارند و روح ملکوتی آن‌ها مرده است.

493/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir