‍ ✨بهترین اشخاص آن کسی است که درآمد و خرج او تقریباً مساوی باشد. این بهترین اشخاص هستند خدا منت سر اینها گذاشته است. ⚜️یک روزی نبی اکرم صلي الله عليه و آله با یک عده ای در بیابان می رفتند. به گروهي رسیدند. از آنها چيزي خواستند. گفتند نه، ما چیزی نداریم از شما پذیرایی بکنیم. حضرت فرمودند: خدایا به اینها مال زیاد عنايت كن! ▶️باز رفتند تا به گروه دیگري رسیدند. آنها از حضرت و اصحابش مفصل پذیرایی کردند. حضرت فرمودند خدایا مال بقدر کفاف بده. ❓اصحاب عرض کردند: یا رسول الله آن گروهي كه چيزي ندادند را دعا کردید تا خدا مال و اموال زيادي به آنها بدهد اما اینها كه پذيرايي كردند را دعا كرديد خدا به اندازه نياز به آنها مال بدهد؟! حضرت فرمودند: مال كم باشد ولي مكفي بهتر است از اينكه زياد باشد و انسان را غافل كند.(الكافي ج : 2 ص : 141) 491/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ✨بهترین اشخاص آن کسی است که درآمد و خرج او تقریباً مساوی باشد. این بهترین اشخاص هستند خدا منت سر اینها گذاشته است.

⚜️یک روزی نبی اکرم صلي الله عليه و آله با یک عده ای در بیابان می رفتند. به گروهي رسیدند. از آنها چيزي خواستند. گفتند نه، ما چیزی نداریم از شما پذیرایی بکنیم. حضرت فرمودند: خدایا به اینها مال زیاد عنايت كن!

▶️باز رفتند تا به گروه دیگري رسیدند. آنها از حضرت و اصحابش مفصل پذیرایی کردند. حضرت فرمودند خدایا مال بقدر کفاف بده.

❓اصحاب عرض کردند: یا رسول الله آن گروهي كه چيزي ندادند را دعا کردید تا خدا مال و اموال زيادي به آنها بدهد اما اینها كه پذيرايي كردند را دعا كرديد خدا به اندازه نياز به آنها مال بدهد؟! حضرت فرمودند: مال كم باشد ولي مكفي بهتر است از اينكه زياد باشد و انسان را غافل كند.(الكافي ج : 2 ص : 141)

491/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir