‍ ❓اما رزق حلال کجا پیدا می شود؟ خیلی مشکل است؛ اما هر کسی که چهل روز غذای حلال بخورد، به عالم، احاطه پيدا مي‌کند. رزق حلال این اندازه اثر دارد. از آن طرف، اگر از رزق حرام، یک لقمه - نمی گویم یک وعده؛ بلکه يک لقمه - رزق حرام بخورد، تا چهل روز، نماز او قبول نیست و دعايش مستجاب نمي شود.( بحارالأنوار، ج 63 ، ص 314.) 🔸برخي از بزرگان گفته‌اند که ما مثلاً شب، یک غذای شبهه ناکی خوردیم و بعد از آن، تا چند شب موفق به عبادت نشدیم. 473/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ ❓اما رزق حلال کجا پیدا می شود؟ خیلی مشکل است؛

اما هر کسی که چهل روز غذای حلال بخورد، به عالم، احاطه پيدا مي‌کند. رزق حلال این اندازه اثر دارد. از آن طرف، اگر از رزق حرام، یک لقمه - نمی گویم یک وعده؛ بلکه يک لقمه - رزق حرام بخورد، تا چهل روز، نماز او قبول نیست و دعايش مستجاب نمي شود.( بحارالأنوار، ج 63 ، ص 314.)
🔸برخي از بزرگان گفته‌اند که ما مثلاً شب، یک غذای شبهه ناکی خوردیم و بعد از آن، تا چند شب موفق به عبادت نشدیم.

473/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir