‍ دنياي ممدوح دنيا، به خودی خود، هیچ مذمتی ندارد؛ بلکه سبب سعادت و تکامل انسان است. کسی در محضر امیرالمؤمنین دنیا را مذمت کرد. حضرت فرمودند: أَيُّهَا الذَّامُّ لِلدُّنْيَا الْمُغْتَرُّ بِغُرُورِهَا الْمَخْدُوعُ بِأَبَاطِيلِهَا أَ تَغْتَرُّ بِالدُّنْيَا. (نهجالبلاغة، ص492.) ای کسی که مذمت می کنی دنیا را؛ در حالي که فريب دنيا را خورده‌اي! چه می گویی؟ و حضرت شروع می کنند به تعریف دنیا که مفصل است. من این جمله اش را یادداشت کرده‌ام که فرمودند: إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا وَ دَارُ عَافِيَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا وَ دَارُ غِنًى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا وَ دَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنِ اتَّعَظَ بِهَا. مَسْجِدُ أَحِبَّاءِ اللَّهِ وَ مُصَلَّى مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَ مَهْبِطُ وَحْيِ اللَّهِ وَ مَتْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ اكْتَسَبُوا فِيهَا الرَّحْمَةَ وَ رَبِحُوا فِيهَا الْجَنَّة(نهجالبلاغة، ص 492.) دنيا، جايگاه صدق و راستی است برای آن‌ کس که با آن به راستی رفتار کند، و خانه تندرستی است برای آن کس که از آن چيزی بفهمد، و سرای بي نيازی است برای آن کس که از آن، توشه برگيرد، و محل اندرز است برای آن که از آن اندرز گيرد. مسجد دوستان خدا و نمازگاه فرشتگان پروردگار و محل نزول وحی خدا و تجارتخانة اولياء حق است. آن‌ها در اينجا رحمت خدا را به دست آوردند و بهشت را سود خود قرار داده اند . 375/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ دنياي ممدوح
دنيا، به خودی خود، هیچ مذمتی ندارد؛ بلکه سبب سعادت و تکامل انسان است. کسی در محضر امیرالمؤمنین دنیا را مذمت کرد. حضرت فرمودند:
أَيُّهَا الذَّامُّ لِلدُّنْيَا الْمُغْتَرُّ بِغُرُورِهَا الْمَخْدُوعُ بِأَبَاطِيلِهَا أَ تَغْتَرُّ بِالدُّنْيَا. (نهجالبلاغة، ص492.)
ای کسی که مذمت می کنی دنیا را؛ در حالي که فريب دنيا را خورده‌اي! چه می گویی؟ و حضرت شروع می کنند به تعریف دنیا که مفصل است. من این جمله اش را یادداشت کرده‌ام که فرمودند:
إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا وَ دَارُ عَافِيَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا وَ دَارُ غِنًى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا وَ دَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنِ اتَّعَظَ بِهَا. مَسْجِدُ أَحِبَّاءِ اللَّهِ وَ مُصَلَّى مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَ مَهْبِطُ وَحْيِ اللَّهِ وَ مَتْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ اكْتَسَبُوا فِيهَا الرَّحْمَةَ وَ رَبِحُوا فِيهَا الْجَنَّة(نهجالبلاغة، ص 492.)
دنيا، جايگاه صدق و راستی است برای آن‌ کس که با آن به راستی رفتار کند، و خانه تندرستی است برای آن کس که از آن چيزی بفهمد، و سرای بي نيازی است برای آن کس که از آن، توشه برگيرد، و محل اندرز است برای آن که از آن اندرز گيرد. مسجد دوستان خدا و نمازگاه فرشتگان پروردگار و محل نزول وحی خدا و تجارتخانة اولياء حق است. آن‌ها در اينجا رحمت خدا را به دست آوردند و بهشت را سود خود قرار داده اند .

375/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir