‍ داستان جالب آثار نماز شب زیاد است. یک مقدار کمی از آن را من یادداشت کردم. یک داستانی نقل می کنند، می گویند: ملا نصرالدین آقای شهر و محله بود. می آمدند از او می پرسیدند که امروز چندم ماه است؟ سواد این بنده خدا هم که خیلی کم بوده است. یک ظرفی گذاشته بود. هر روزی که می شد یک ریگ در این ظرف می انداخت. هر کسی هم می آمد می پرسید: امروز چندم ماه است؟ این ظرف را خالی می کرد. و ریگ ها را می شمرد می دید مثلا پنجم، ششم یا دهم ماه است. و جواب مردم را می داد. بعد ریگها را دوباره داخل ظرف می ریخت. قاعده کار او این طور بود. یک روز یکی از بچه های او دید که ملا دارد داخل این ظرف ریگ می اندازد. یکی، دو مشت ریگ برداشت و داخل ظرف ریخت. طبق معمول یک نفر آمد گفت که: ملا امروز چندم ماه است؟ ملا ظرف را خالی کرد، دید که ریگ ها خیلی است. از پنجاه و شصت و هفتاد هم گذشته است. گفت: امروز چهل و نهم است. طرف گفت: بابا اصلا ماه سی روز بیشتر نیست؟ ملا گفت: خدا پدرت را بیامرزد یک مقداری از ریگ¬ها را هم بیرون ریختم و نشمردم. اگر همه آن را می خواستم بشمرم که دیگر الله اکبر. منظور این روایاتِ فضیلت نماز شب را کسی در آن نریخته است! روایات همه معتبر است. خدا می داند. این مقداری که عرض می کنم کمی از آن است که من برای شما عرض می کنم بیشتر آن را بزرگان نوشتند و در کتاب های آنها محفوظ است. 412/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ داستان جالب
آثار نماز شب زیاد است. یک مقدار کمی از آن را من یادداشت کردم. یک داستانی نقل می کنند، می گویند: ملا نصرالدین آقای شهر و محله بود. می آمدند از او می پرسیدند که امروز چندم ماه است؟ سواد این بنده خدا هم که خیلی کم بوده است. یک ظرفی گذاشته بود. هر روزی که می شد یک ریگ در این ظرف می انداخت. هر کسی هم می آمد می پرسید: امروز چندم ماه است؟ این ظرف را خالی می کرد. و ریگ ها را می شمرد می دید مثلا پنجم، ششم یا دهم ماه است. و جواب مردم را می داد. بعد ریگها را دوباره داخل ظرف می ریخت. قاعده کار او این طور بود.
یک روز یکی از بچه های او دید که ملا دارد داخل این ظرف ریگ می اندازد. یکی، دو مشت ریگ برداشت و داخل ظرف ریخت. طبق معمول یک نفر آمد گفت که: ملا امروز چندم ماه است؟ ملا ظرف را خالی کرد، دید که ریگ ها خیلی است. از پنجاه و شصت و هفتاد هم گذشته است. گفت: امروز چهل و نهم است. طرف گفت: بابا اصلا ماه سی روز بیشتر نیست؟ ملا گفت: خدا پدرت را بیامرزد یک مقداری از ریگ¬ها را هم بیرون ریختم و نشمردم. اگر همه آن را می خواستم بشمرم که دیگر الله اکبر. منظور این روایاتِ فضیلت نماز شب را کسی در آن نریخته است! روایات همه معتبر است. خدا می داند. این مقداری که عرض می کنم کمی از آن است که من برای شما عرض می کنم بیشتر آن را بزرگان نوشتند و در کتاب های آنها محفوظ است.

412/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir