‍ آیات قرآنی در زمینه سحرخیزی زیاد است؛ مثلاً در سوره ذاریات می فرماید: كانُوا قَليلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ (ذاریات:17.) آنها كمى از شب را مىخوابيدند. مؤمنین کمی از شب را استراحت می کنند و بقیة آن را بلند می شوند و در درگاه خدای خودشان استغفار و توبه و انابه می کنند. در سوره اسراء، آیه 79 می فرمايد که: وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُودا و پاسى از شب را از خواب برخيز، و قرآن و نماز بخوان! اين يك وظيفه اضافى براى تو است. اميد است پروردگارت تو را به مقامى در خور ستايش برانگيزد. حضرت حق می فرماید که مؤمنین کسانی هستند که شب‌ها بلند می شوند و تهجد می کنند و نماز شب خود را می خوانند. خداوند، اين‌ها را به مقام محمود، یعنی مقام پسندیده و خیلی بلند می رساند. 405/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ آیات قرآنی در زمینه سحرخیزی زیاد است؛ مثلاً در سوره ذاریات می فرماید:
كانُوا قَليلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ (ذاریات:17.)
آنها كمى از شب را مىخوابيدند.
مؤمنین کمی از شب را استراحت می کنند و بقیة آن را بلند می شوند و در درگاه خدای خودشان استغفار و توبه و انابه می کنند. در سوره اسراء، آیه 79 می فرمايد که:
وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُودا
و پاسى از شب را از خواب برخيز، و قرآن و نماز بخوان! اين يك وظيفه اضافى براى تو است. اميد است پروردگارت تو را به مقامى در خور ستايش برانگيزد.
حضرت حق می فرماید که مؤمنین کسانی هستند که شب‌ها بلند می شوند و تهجد می کنند و نماز شب خود را می خوانند. خداوند، اين‌ها را به مقام محمود، یعنی مقام پسندیده و خیلی بلند می رساند.
405/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir