‍ گِل به صورت میزنند از حسرتت افلاکیان داغ "هل من ناصر" ات را ناصری ها می چشند ⚜️مراسم تربت گذاري عصر عاشورا ⚜️توسط آيت الله ناصري ⚜️زمان: ١٣٩٥/٠٧/٢١ كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ گِل به صورت میزنند از حسرتت افلاکیان

داغ "هل من ناصر" ات را ناصری ها می چشند

⚜️مراسم تربت گذاري عصر عاشورا

⚜️توسط آيت الله ناصري

⚜️زمان: ١٣٩٥/٠٧/٢١

كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir