‍ مرحوم دربندی اعلی الله مقامه الشریف که عاشق اهل بیت: مخصوصا عاشق امام حسین عليه السلام بوده است؛ کربلا مشرف شده بود و بالای سر حضرت اباعبدالله عليه السلام که دعا مستجاب است گریه می کرد و اشک می ریخت و می گفت: یا اباعبد الله! قَسمت می دهم به حق مادرت حضرت زهرا سلام الله عليها که شمر را شفاعت نکن. عقیده اش نسبت به ولایت و حسن ظنش نسبت به امام و قدرت امام این طور بود. جایی که جای استجابت دعاست گریه میکند و میگوید حسین جان! نکند شمر را شفاعت بکنی. ما تا حسین را داریم دیگر هیچ غمی نداریم و لو اینکه دوستان نمک نشناسی هستیم و لکن این بزرگواران با آقائیشان با ما رفتار میکنند. آقا بزرگوارند. كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ مرحوم دربندی اعلی الله مقامه الشریف که عاشق اهل بیت: مخصوصا عاشق امام حسین عليه السلام بوده است؛ کربلا مشرف شده بود و بالای سر حضرت اباعبدالله عليه السلام که دعا مستجاب است گریه می کرد و اشک می ریخت و می گفت: یا اباعبد الله! قَسمت می دهم به حق مادرت حضرت زهرا سلام الله عليها که شمر را شفاعت نکن. عقیده اش نسبت به ولایت و حسن ظنش نسبت به امام و قدرت امام این طور بود. جایی که جای استجابت دعاست گریه میکند و میگوید حسین جان! نکند شمر را شفاعت بکنی.
ما تا حسین را داریم دیگر هیچ غمی نداریم و لو اینکه دوستان نمک نشناسی هستیم و لکن این بزرگواران با آقائیشان با ما رفتار میکنند.
آقا بزرگوارند.
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir