حکمتِ فضیلتِ انتظار حکمت سوم: ایمان افراد در آخر الزمان غالباً از روی شناخت. تحقیق است نه به خاطر تقلید باشد. از روایت پیامبر اکرم صلى الله عليه و آله ميتوان فهمید که آنان برترین مردم دورانها هستند. آن حضرت به امیرمؤمنان علي عليه السلام فرمود: اي علي! بدان که شگفت انگیزترين ايمانها در مردم و بزرگترين يقینها در ايشان از آنِ گروهي در آخرالزمان است که پیامبر را درك نکرده اند و امام هم از ديدگانشان پوشیده است و به سیاهي روي سفیدي (نوشته هاي روي کاغذ) ايمان آوردهاند.* پ ن: کمال الدین، باب 25، ح 8 پ ن: برگرفته از كتاب سخن دوست كانال رسمي آيت الله ناصري https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA @Naseri_ir

حکمتِ فضیلتِ انتظار

حکمت سوم:
ایمان افراد در آخر الزمان غالباً از روی شناخت. تحقیق است نه به خاطر تقلید باشد. از روایت پیامبر اکرم صلى الله عليه و آله ميتوان فهمید که آنان برترین مردم دورانها هستند. آن حضرت به امیرمؤمنان علي عليه السلام فرمود: اي علي! بدان که شگفت انگیزترين ايمانها در مردم و بزرگترين يقینها در ايشان از آنِ گروهي در آخرالزمان است که پیامبر را درك نکرده اند و امام هم از ديدگانشان پوشیده است و به سیاهي روي سفیدي (نوشته هاي روي کاغذ) ايمان آوردهاند.*

پ ن: کمال الدین، باب 25، ح 8
پ ن: برگرفته از كتاب سخن دوست

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir