حکمتِ فضیلتِ انتظار حکمت دوم: طبق روایات، ارزش اعمال به نیات آن است. هر چه نیت انسان، خالص تر و بزرگتر باشد، ارزش عملش هم بیشتر است. ارزش انتظار نیز،متناسب بامنَتَظر می باشد.اگرکسي منتِظر کسب مدرک تحصیلي باشد، انتظار او به اندازة مدرک تحصیلي ارزش دارد. اگر شخص دیگري منتظر زیارت خانه خداوند باشد، انتظار او ارزش معنوي دارد و به اندازة زیارت خانه خداوند است. شخص منتظر در انتظار ظهور مهدي فاطمه سلام الله عليها آرزوی محقق شدن همه خوبيها را در عالم و براي همه مخلوقات دارد. انسان منتظر در اثر این انتظار، ارزشي والا پیدا ميکند؛ ارزش و مقامي که در اثر آن، همراه و همگام اولیاي الهي از خاتم پیامبران صلى الله عليه و آله تا خاتم الاوصیاء، هم رتبه شهداي بدر و احد، همدوش اصحاب پیامبر اکرم صلى الله عليه و آله و مانند کسي است که تمام عمر به روزه داري و تهجد پرداخته است. پ ن: برگرفته از كتاب سخن دوست كانال رسمي آيت الله ناصري https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA @Naseri_ir

حکمتِ فضیلتِ انتظار

حکمت دوم:
طبق روایات، ارزش اعمال به نیات آن است. هر چه نیت انسان، خالص تر و بزرگتر باشد، ارزش عملش هم بیشتر است. ارزش انتظار نیز،متناسب بامنَتَظر می باشد.اگرکسي منتِظر کسب مدرک تحصیلي باشد، انتظار او به اندازة مدرک تحصیلي ارزش دارد. اگر شخص دیگري منتظر زیارت خانه خداوند باشد، انتظار او ارزش معنوي دارد و به اندازة زیارت خانه خداوند است.
شخص منتظر در انتظار ظهور مهدي فاطمه سلام الله عليها آرزوی محقق شدن همه خوبيها را در عالم و براي همه مخلوقات دارد. انسان منتظر در اثر این انتظار، ارزشي والا پیدا ميکند؛ ارزش و مقامي که در اثر آن، همراه و همگام اولیاي الهي از خاتم پیامبران صلى الله عليه و آله تا خاتم الاوصیاء، هم رتبه شهداي بدر و احد، همدوش اصحاب پیامبر اکرم صلى الله عليه و آله و مانند کسي است که تمام عمر به روزه داري و تهجد پرداخته است.

پ ن: برگرفته از كتاب سخن دوست

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir