حکمتِ فضیلتِ انتظار منتظر واقعی حضرت بودن خیلی ارزش و ثواب دارد. ولي چرا این همه فضیلت براي انتظار بیان شده است؟ اینک برخي از حکمتهاي آن را برميشماریم: حکمت اول: دینداري در دوره آخرالزمان، حقیقتاً دشوار است؛ به طوري که در برخي روایات، شخصی که میخواهد ایمانش را در آخر الزمان حفظ کند به کسي تشبیه شده که گویي از آتش در دست دارد یا ميخواهد بوته خاري را با دست از زمین در آورد.* پ ن: بحار الانوار، ج22 ص454 پ ن: برگرفته از كتاب سخن دوست كانال رسمي آيت الله ناصري https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA @Naseri_ir

حکمتِ فضیلتِ انتظار

منتظر واقعی حضرت بودن خیلی ارزش و ثواب دارد. ولي چرا این همه فضیلت براي انتظار بیان شده است؟
اینک برخي از حکمتهاي آن را برميشماریم:

حکمت اول:
دینداري در دوره آخرالزمان، حقیقتاً دشوار است؛ به طوري که در برخي روایات، شخصی که میخواهد ایمانش را در آخر الزمان حفظ کند به کسي تشبیه شده که گویي از آتش در دست دارد یا ميخواهد بوته خاري را با دست از زمین در آورد.*

پ ن: بحار الانوار، ج22 ص454
پ ن: برگرفته از كتاب سخن دوست

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir