برگرفته از سخنراني آيت الله ناصري فضيلت نماز شب قرآن اين‌طور که بر نماز شب تأکيد کرده، هيچ يک از مستحبات ديگر را تأكيد نکرده است. وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى‏ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُودا؛ مقام محمود مي‌خواهي، نماز شب بخوان. اگر حاجت و گرفتاري داري، نيم ساعت، يک ربع ساعت، ده دقيقه قبل از اذان صبح بلند شو؛ دو رکعت نماز بخوان و بگو: خدايا! عنايت کن»، خدا شاهد است محرومت نمی‌کند. «يا مَنْ لا يُرَد سائله؛* اي کسي که گدايش [نا اميد] برگردانده نمی‌شود». خدا گداها را -مخصوصاً گداي آن موقع را- رد نمی‌کند و به آن‌ها عنايت می‌کند. پ ن: اين عبارت در بسياري از دعاها آمده است؛ از جمله در مناجات الراجين در مفاتيح الجنان و بحارالأنوار، ج 91، ص 144. #نشريه_خُلُق ٢٢ @Naseri_ir

برگرفته از سخنراني آيت الله ناصري

فضيلت نماز شب
قرآن اين‌طور که بر نماز شب تأکيد کرده، هيچ يک از مستحبات ديگر را تأكيد نکرده است.
وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى‏ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُودا؛
مقام محمود مي‌خواهي، نماز شب بخوان. اگر حاجت و گرفتاري داري، نيم ساعت، يک ربع ساعت، ده دقيقه قبل از اذان صبح بلند شو؛ دو رکعت نماز بخوان و بگو: خدايا! عنايت کن»، خدا شاهد است محرومت نمی‌کند.
«يا مَنْ لا يُرَد سائله؛* اي کسي که گدايش [نا اميد] برگردانده نمی‌شود». خدا گداها را -مخصوصاً گداي آن موقع را- رد نمی‌کند و به آن‌ها عنايت می‌کند.

پ ن: اين عبارت در بسياري از دعاها آمده است؛ از جمله در مناجات الراجين در مفاتيح الجنان و بحارالأنوار، ج 91، ص 144.

#نشريه_خُلُق ٢٢

@Naseri_ir