كانال آيت الله ناصري دولت آبادي برگرفته از سخنراني آيت الله ناصري نقش ايراني‌ها در زمينه سازي ظهور حضرت بقية الله علیه السلام قسمت سوم: در روايتي مفصل، حافظ ابونعيم از علماي اهل سنت نقل می‌کند. اين روايت را شيعه و سني نقل کرده‌اند که: نبي اکرم صلی الله علیه و آله يک روز صبح نشسته بودند، اصحاب هم اطرافشان بودند. فرمودند: «ديشب خواب ديدم در جاده خيلي صاف و واضحي عبور مي‌کنم. تعدادي گوسفند سياه و تعداد زيادي گوسفند سفيد پشت سر من مي‌آيند. كم كم گوسفندهاي سياه رفتند و گوسفندهاي سفيد ماندند. تعبير چيست؟» يک نفر گفت: «يا رسول الله! اين‌ها عرب‌ها هستند که پشت سر شمايند و ایرانی‌ها هم پشت سر آن‌ها هستند. آرام آرام عرب ها کنار مي‌روند و ایرانی‌ها براي شما مي‌مانند. جبرئيل نازل شد و عرض كرد: «يا رسول الله! حقّ تعالي سلامت مي‌رساند و می‌فرماید: تعبير، همين است. ایرانی‌ها مي‌مانند»* پ ن: سفينة البحار، ج 2، ص 165. #نشريه_خُلُق ٢٢ https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

كانال آيت الله ناصري دولت آبادي

برگرفته از سخنراني آيت الله ناصري

نقش ايراني‌ها در زمينه سازي ظهور حضرت بقية الله علیه السلام

قسمت سوم:

در روايتي مفصل، حافظ ابونعيم از علماي اهل سنت نقل می‌کند. اين روايت را شيعه و سني نقل کرده‌اند که: نبي اکرم صلی الله علیه و آله يک روز صبح نشسته بودند، اصحاب هم اطرافشان بودند. فرمودند: «ديشب خواب ديدم در جاده خيلي صاف و واضحي عبور مي‌کنم. تعدادي گوسفند سياه و تعداد زيادي گوسفند سفيد پشت سر من مي‌آيند. كم كم گوسفندهاي سياه رفتند و گوسفندهاي سفيد ماندند. تعبير چيست؟» يک نفر گفت: «يا رسول الله! اين‌ها عرب‌ها هستند که پشت سر شمايند و ایرانی‌ها هم پشت سر آن‌ها هستند. آرام آرام عرب ها کنار مي‌روند و ایرانی‌ها براي شما مي‌مانند. جبرئيل نازل شد و عرض كرد: «يا رسول الله! حقّ تعالي سلامت مي‌رساند و می‌فرماید: تعبير، همين است. ایرانی‌ها مي‌مانند»*

پ ن: سفينة البحار، ج 2، ص 165.

#نشريه_خُلُق ٢٢

https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA