سخنراني حضرت آيت الله ناصري 6.گناهان آمرزيده مي‌شود همچنين مي‌فرمايد: «و يَغْفِرُ لَکُم ذُنُوبَکُم». و اگر من تقوا پيدا کردم، خدا گناهان من را مي‌بخشد. 7. قدرت تشخيص بعد مي‌فرمايد: «اِن تَتَّقُوا الله يَجْعَل لَکُم فُرقانا». اثر ديگر تقوا آن است كه اگر بخواهند از اسلام و قرآن و ولايت جدايت کنند، خداوند «فرقان» و قدرت تشخيص مي‌دهد. @Naseri_ir

سخنراني حضرت آيت الله ناصري

6.گناهان آمرزيده مي‌شود همچنين مي‌فرمايد: «و يَغْفِرُ لَکُم ذُنُوبَکُم». و اگر من تقوا پيدا کردم، خدا گناهان من را مي‌بخشد.
7. قدرت تشخيص بعد مي‌فرمايد: «اِن تَتَّقُوا الله يَجْعَل لَکُم فُرقانا». اثر ديگر تقوا آن است كه اگر بخواهند از اسلام و قرآن و ولايت جدايت کنند، خداوند «فرقان» و قدرت تشخيص مي‌دهد.

@Naseri_ir