‌ سخنراني حضرت آيت الله ناصري روایت از حضرت علی بن موسی الرضاعليه السلام است که از حضرت سؤال میکنند یابن رسول االله! حضور در مجالسی که فضایل شما و مظلومیت شما بیان میشود چه اثری دارد؟ حضرت میفرمایند: هر کس در مجلسی بنشیند که فضائل و مناقب ما در آن مجلس بیان شود، روزی که قلبها همه میمیرند قلب او نمیمیرد.* پ ن: وسائل الشیعة، ج ١٤، ص ٥٠٢. در محضر اهل بيت ، دفتر دوم ، ص ١٨١. @Naseri_ir

‌ سخنراني حضرت آيت الله ناصري
روایت از حضرت علی بن موسی الرضاعليه السلام است که از حضرت سؤال میکنند یابن رسول االله! حضور در مجالسی که فضایل شما و مظلومیت شما بیان میشود چه اثری دارد؟ حضرت میفرمایند: هر کس در مجلسی بنشیند که فضائل و مناقب ما در آن مجلس بیان شود، روزی که قلبها همه میمیرند قلب او نمیمیرد.*
پ ن: وسائل الشیعة، ج ١٤، ص ٥٠٢.
در محضر اهل بيت ، دفتر دوم ، ص ١٨١.
@Naseri_ir