سخنراني حضرت آيت الله ناصري امام زمان عليه السلام در هيچ حالي ما را فراموش نمي‌كند، ما هم سزاوار نيست حضرت را فراموش كنيم. در توسلات، توجهات و گرفتاري‌هايمان، آن حضرت را صدا بزنيم. خدا مي‌داند اگر راه‌حل‌ براي رفع گرفتاري‌هاي مادي و معنوي مي‌خواهيد، بايد يابن‌الحسن بگوييد. ان شاء الله مورد عنايت قرار مي‌گيريد. چون ايشان ملاذ و ملجاء شيعه هستند؛ هيچ‌جاي ديگر هيچ راهي جز اين نيست. #نشريه_خُلُق ٨

سخنراني حضرت آيت الله ناصري امام زمان عليه السلام در هيچ حالي ما را فراموش نمي‌كند، ما هم سزاوار نيست حضرت را فراموش كنيم. در توسلات، توجهات و گرفتاري‌هايمان، آن حضرت را صدا بزنيم. خدا مي‌داند اگر راه‌حل‌ براي رفع گرفتاري‌هاي مادي و معنوي مي‌خواهيد، بايد يابن‌الحسن بگوييد. ان شاء الله مورد عنايت قرار مي‌گيريد. چون ايشان ملاذ و ملجاء شيعه هستند؛ هيچ‌جاي ديگر هيچ راهي جز اين نيست.
#نشريه_خُلُق ٨