كانال رسمي آيت الله ناصري https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA @Naseri_ir

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir
كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir
⚜بر گرفته از سخنراني هاي آيت الله ناصري⚜

آنچه منتظران را در کسب معرفت کمک میکند و باعث ثبات قدم داشتن انسان و تبعیت بیشتر انسان میشود؛
یاد امام زمان عليه السلام است. لذا یاد نمودن حضرت در قالبهاي متعددي سفارش شده است؛ از جمله زمزمه کردن دعاي عهد هر روز صبح، دعا براي فرج امام زمان عليه السلام، صدقه دادن براي سلامتي حضرت و خواندن دعاي ندبه و...

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir