آيت الله ناصري: ا سم اعظم حضرت حـق یکی دیگر از فضایل و ویژگی‌های امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف كه نشان دهنده جلوه‏اى از جلوه‏هاى درياى فضایل اهل‌بيت علیهم السلام است، این است كه نام مبارك آن بزرگوار، همان اسم اعظم حضرت حق می‌باشد. خداوند متعال، دارای اسمائى است كه هركدام در اموری و تحت شرایطی به فعليّت می‌رسند؛ امّا فعليّت مطلق كه تمام عالم هستى در پرتو آن قرار دارد، خاصّ اسم اعظم است و اين اسم، چيزى جز نام مبارك صاحب الزمان علیه السلام نيست. برای بیان این مطلب، از خاطره‌ای شیرین مربوط به دوران اقامت در نجف اشرف کمک می‌گیریم. زمانى از استادمان آیت الله سيد محمّد كشميرى رحمه الله -كه از اوتاد روزگار بود- درخواست كردم اسم اعظم را به من بياموزد. ايشان فرمود: «اگر اسم اعظم را مى‏خواهى، از نام مبارك صاحب الزمان غفلت مكن. اسم اعظم، همان جمله "يا صاحبَ الزَّمانِ اَغِثْنِيْ، یا صاحِبَ الزَّمانِ أدْرِکْنی" است». سيّد استاد، بارها مشكلات مادّى و به ويژه مشكلات معنوى خود را با استعانت از اين نام مقدّس و ذکر «يا صاحبَ الزَّمانِ اَغِثْنِيْ، یا صاحِبَ الزَّمانِ أدْرِکْنی» بر طرف كرده بود و بنده نيز خود بارها اثر اين نام مبارك را براى رفع مشكلات، به چشم ديده‌ام نشريه خلق ١٧

آيت الله ناصري:
ا سم اعظم حضرت حـق یکی دیگر از فضایل و ویژگی‌های امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف كه نشان دهنده جلوه‏اى از جلوه‏هاى درياى فضایل اهل‌بيت علیهم السلام است، این است كه نام مبارك آن بزرگوار، همان اسم اعظم حضرت حق می‌باشد. خداوند متعال، دارای اسمائى است كه هركدام در اموری و تحت شرایطی به فعليّت می‌رسند؛ امّا فعليّت مطلق كه تمام عالم هستى در پرتو آن قرار دارد، خاصّ اسم اعظم است و اين اسم، چيزى جز نام مبارك صاحب الزمان علیه السلام نيست. برای بیان این مطلب، از خاطره‌ای شیرین مربوط به دوران اقامت در نجف اشرف کمک می‌گیریم. زمانى از استادمان آیت الله سيد محمّد كشميرى رحمه الله -كه از اوتاد روزگار بود- درخواست كردم اسم اعظم را به من بياموزد. ايشان فرمود: «اگر اسم اعظم را مى‏خواهى، از نام مبارك صاحب الزمان غفلت مكن. اسم اعظم، همان جمله "يا صاحبَ الزَّمانِ اَغِثْنِيْ، یا صاحِبَ الزَّمانِ أدْرِکْنی" است». سيّد استاد، بارها مشكلات مادّى و به ويژه مشكلات معنوى خود را با استعانت از اين نام مقدّس و ذکر «يا صاحبَ الزَّمانِ اَغِثْنِيْ، یا صاحِبَ الزَّمانِ أدْرِکْنی» بر طرف كرده بود و بنده نيز خود بارها اثر اين نام مبارك را براى رفع مشكلات، به چشم ديده‌ام
نشريه خلق ١٧