برگرفته از سخنراني آيت الله ناصري ❤️فقط خدا در قلبمان باشد.❤️ ناصری باید علاقه به این کتابها و مسجد و محراب را دور بریزد. چهار صباحی بیشتر دستش نیست، قبلاً چه کسی اینجا بود؟ حالا ما هستیم. وقتی ما مردیم یک کس دیگری جایمان می ایستد. دنیا همین طور است دست به دست میشود. نه اینکه بگویم کسی دنیا را نداشته باشد. نه بابا! حتماً هر کسی طبق شؤوناتش باید داشته باشد اما دل به آن نبندد. دل را فقط باید به خدا و اهل بیت عليهم السلام ببندد. كانال رسمي آيت الله ناصري https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA @Naseri_ir

برگرفته از سخنراني آيت الله ناصري

❤️فقط خدا در قلبمان باشد.❤️
ناصری باید علاقه به این کتابها و مسجد و محراب را دور بریزد. چهار صباحی بیشتر دستش نیست،
قبلاً چه کسی اینجا بود؟ حالا ما هستیم. وقتی ما مردیم یک کس دیگری جایمان می ایستد. دنیا همین طور است دست به دست میشود.
نه اینکه بگویم کسی دنیا را نداشته باشد. نه بابا! حتماً هر کسی طبق شؤوناتش باید داشته باشد اما دل به آن نبندد. دل را فقط باید به خدا و اهل بیت عليهم السلام ببندد.

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_ir