برگرفته از سخنراني آيت الله ناصري: امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نور مطلق است. نور با ظلمت، مناسبتی ندارد. آن‌که بین من و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف من فاصله انداخته است حجاب‌های ظلمانی است که از غفلت‌ها و معصیت‌ها ناشی می‌شود؛ این‌ها حجاب و پرده می‌شود. #نشريه_خُلُق ٢٥ كانال رسمي آيت الله ناصري https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA @Naseri_i

برگرفته از سخنراني آيت الله ناصري:

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نور مطلق است. نور با ظلمت، مناسبتی ندارد. آن‌که بین من و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف من فاصله انداخته است حجاب‌های ظلمانی است که از غفلت‌ها و معصیت‌ها ناشی می‌شود؛ این‌ها حجاب و پرده می‌شود.

#نشريه_خُلُق ٢٥

كانال رسمي آيت الله ناصري
https://telegram.me/joinchat/CWy-zT5T683tsP-pYE8pLA

@Naseri_i