دوستان من چندی پیش یه مقاله در ژورنالی با نام indian journalof science and technology اکسپت کردم این زورنال در Thomson reuter و در لیست اسکوپوس نمایه شده اما در لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان زورنال بی اعتبار اومده حالا تکلیف چیست من اینو به عنوان رزومه برای پذیرش از خارج کشور روش حساب کرده بودم😔😔

دوستان من چندی پیش یه مقاله در ژورنالی با نام indian journalof science and technology اکسپت کردم این زورنال در Thomson reuter و در لیست اسکوپوس نمایه شده اما در لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان زورنال بی اعتبار اومده حالا تکلیف چیست من اینو به عنوان رزومه برای پذیرش از خارج کشور روش حساب کرده بودم😔😔
دوستان من چندی پیش یه مقاله در ژورنالی با نام indian journalof science and technology اکسپت کردم این زورنال در Thomson reuter و در لیست اسکوپوس نمایه شده اما در لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان زورنال بی اعتبار اومده حالا تکلیف چیست من اینو به عنوان رزومه برای پذیرش از خارج کشور روش حساب کرده بودم😔😔
ولی من میشناسم کسی که تو این ژورنال مقاله چاپ کرده و تو رزومش اورده و الانم ایران نیست.
دوستان من چندی پیش یه مقاله در ژورنالی با نام indian journalof science and technology اکسپت کردم این زورنال در Thomson reuter و در لیست اسکوپوس نمایه شده اما در لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان زورنال بی اعتبار اومده حالا تکلیف چیست من اینو به عنوان رزومه برای پذیرش از خارج کشور روش حساب کرده بودم😔😔
اگه اشتباه نکنم توی سایت تامسون کاورج ژورنال zoological بود. در این صورت ارزش چندانی نداره، صرفا ایندکس بودن در سایت تامسون مهم نیست، کاورج ژورنال و این که تو لیست jcr هست یا نه مهمه
دوستان من چندی پیش یه مقاله در ژورنالی با نام indian journalof science and technology اکسپت کردم این زورنال در Thomson reuter و در لیست اسکوپوس نمایه شده اما در لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان زورنال بی اعتبار اومده حالا تکلیف چیست من اینو به عنوان رزومه برای پذیرش از خارج کشور روش حساب کرده بودم😔😔
جزو ژورنالايي كه به همه اكسپت ميده🙊🙊
اگه وقت دارين به چندتا ژورنال ديگه بفرستيد
دوستان من چندی پیش یه مقاله در ژورنالی با نام indian journalof science and technology اکسپت کردم این زورنال در Thomson reuter و در لیست اسکوپوس نمایه شده اما در لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان زورنال بی اعتبار اومده حالا تکلیف چیست من اینو به عنوان رزومه برای پذیرش از خارج کشور روش حساب کرده بودم😔😔
سایت وزارت علوم برو فهرست نشریات سیاه رو ببین
دوستان من چندی پیش یه مقاله در ژورنالی با نام indian journalof science and technology اکسپت کردم این زورنال در Thomson reuter و در لیست اسکوپوس نمایه شده اما در لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان زورنال بی اعتبار اومده حالا تکلیف چیست من اینو به عنوان رزومه برای پذیرش از خارج کشور روش حساب کرده بودم😔😔
دوست عزیز میشه بفرمایید تا سابمیت مقاله و اکسپتش چقد طول کشید!؟
دوست عزیز میشه بفرمایید تا سابمیت مقاله و اکسپتش چقد طول کشید!؟
حدودا ۴ الی ۵ ماه
دوست عزیز میشه بفرمایید تا سابمیت مقاله و اکسپتش چقد طول کشید!؟
کاملا بستگی داره به ژورنال و فرایند داوریش
از یه ماه طول می کشه تا 18 ماه و یا بیشتر...