بچه ها مقاله نخونید و نقد نکنید امکان نداره ریسرچ خوبی بشید 10 تا مقاله در یه حیطه بخونید نقدش کنید میبینید چقد دانشتون و دیدتون بهتر میشه..... مشکلی که وحود داره ژورنال کلاب در دوره های تکمیلی ارایه نمیشه اما همه تب مقاله نوشتن دارن.... دوره ارشد من دپارتمان به دپارتمان ما جلسات ژورنال کلاب داشتیم الان میبینم چقد موثر بوده.... چن نفر جمع بشید یه جا هفته ای یه مقاله بخونید یکی توضیح بده و بقیه هم اون مقاله رو بخونن تا بیشتر در حریان پژوهش قرار بگیرن...من این کارو بعد اتمام درسم دوباره ادامه دادم....لطفا مقاله خوندن رو جدی بگیرید....با مقاله خوندت روش تحقیق و امار رو یاد میگیرید فقط کتاب خوندن بهتون کمک نمیکنه باید تمام این ها رو در بافت مقاله یاد گرفت به این روش در دنبال کردن دانش روز حرفه ای خواهید شد.

بچه ها مقاله نخونید و نقد نکنید امکان نداره ریسرچ خوبی بشید 10 تا مقاله در یه حیطه بخونید نقدش کنید میبینید چقد دانشتون و دیدتون بهتر میشه.....
مشکلی که وحود داره ژورنال کلاب در دوره های تکمیلی ارایه نمیشه اما همه تب مقاله نوشتن دارن.... دوره ارشد من دپارتمان به دپارتمان ما جلسات ژورنال کلاب داشتیم الان میبینم چقد موثر بوده....
چن نفر جمع بشید یه جا هفته ای یه مقاله بخونید یکی توضیح بده و بقیه هم اون مقاله رو بخونن تا بیشتر در حریان پژوهش قرار بگیرن...من این کارو بعد اتمام درسم دوباره ادامه دادم....لطفا مقاله خوندن رو جدی بگیرید....با مقاله خوندت روش تحقیق و امار رو یاد میگیرید فقط کتاب خوندن بهتون کمک نمیکنه باید تمام این ها رو در بافت مقاله یاد گرفت به این روش در دنبال کردن دانش روز حرفه ای خواهید شد.