من بالای 20 تا کنفرانس رفتم. اونم تو کشورای مختلف. بهترینش 2010 بود. انجمن HVAC اروپا. بعدش همین 86 کرمان بعدش 2009 جزیره کیش. کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی (که به کمتر از دانشجو دکترا اجازه present نمیده و زبان انگلیسی هستش) آخرین کنفرانس هم همین چند روز قبل رفتم. امریکا

من بالای 20 تا کنفرانس رفتم. اونم تو کشورای مختلف.
بهترینش 2010 بود. انجمن HVAC اروپا.
بعدش همین 86 کرمان
بعدش 2009 جزیره کیش. کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی (که به کمتر از دانشجو دکترا اجازه present نمیده و زبان انگلیسی هستش)

آخرین کنفرانس هم همین چند روز قبل رفتم. امریکا
من بالای 20 تا کنفرانس رفتم. اونم تو کشورای مختلف.
بهترینش 2010 بود. انجمن HVAC اروپا.
بعدش همین 86 کرمان
بعدش 2009 جزیره کیش. کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی (که به کمتر از دانشجو دکترا اجازه present نمیده و زبان انگلیسی هستش)

آخرین کنفرانس هم همین چند روز قبل رفتم. امریکا
البته من هنوز تو ایران دینامبک شاره ها رو نرفتم اما کنفرانس ملی فیزیک و شیمی و مهندسی شیمی رو رفتم (دهه 80 شمسی)