سلام از چه راهي ميشه با سرچ اسم استاد دسترسي به همه مقاله هاش و آناليز علمي استاد (مثل h-index) پيدا كرد؟ با اسكوپس يا ماكروسافت آكادميك و .... امكان پذير هست؟ ممنون از پاسخگويي

سلام
از چه راهي ميشه با سرچ اسم استاد دسترسي به همه مقاله هاش و آناليز علمي استاد (مثل h-index) پيدا كرد؟
با اسكوپس يا ماكروسافت آكادميك و .... امكان پذير هست؟

ممنون از پاسخگويي
سلام
از چه راهي ميشه با سرچ اسم استاد دسترسي به همه مقاله هاش و آناليز علمي استاد (مثل h-index) پيدا كرد؟
با اسكوپس يا ماكروسافت آكادميك و .... امكان پذير هست؟

ممنون از پاسخگويي
گوگل اسکولار
سلام
از چه راهي ميشه با سرچ اسم استاد دسترسي به همه مقاله هاش و آناليز علمي استاد (مثل h-index) پيدا كرد؟
با اسكوپس يا ماكروسافت آكادميك و .... امكان پذير هست؟

ممنون از پاسخگويي
اسکوپوس
اسکوپوس
اسكوپس از كدام قسمت اسم استاد رو سرچ كنم؟
قبلاً اين كار رو كردم ولي مقالاتي كه متنشون شامل اين اسم باشه رو مياره، مطمئنا سرچ من اشتباه بوده