دوستان براي رسم نمودارها از نرم افزاري غير از اكسل استفاده مي شه؟ مي شه لطفا راهنمايي بفرماييد

دوستان براي رسم نمودارها از نرم افزاري غير از اكسل استفاده مي شه؟ مي شه لطفا راهنمايي بفرماييد
دوستان براي رسم نمودارها از نرم افزاري غير از اكسل استفاده مي شه؟ مي شه لطفا راهنمايي بفرماييد
بعله نرم افزاهای متفاوتی وجود داره
از جمله متلب و چند تای دیگه رو دوستان معرفی کردن
سرچ کنید
دوستان براي رسم نمودارها از نرم افزاري غير از اكسل استفاده مي شه؟ مي شه لطفا راهنمايي بفرماييد
Tecplot
Tecplot
بعد ببخشيد براي جدول كشيدن هم نرم افزار خاصي استفاده مي شه؟ مثلا پارامترهاي دو متريال رو مي خوايم تو جدول نشون بديم
بعد ببخشيد براي جدول كشيدن هم نرم افزار خاصي استفاده مي شه؟ مثلا پارامترهاي دو متريال رو مي خوايم تو جدول نشون بديم
نرم افزارهای ورد..اکسل و ...
نرم افزارهای ورد..اکسل و ...
بله اين هارو مي دونم گفتم شايد اون هم نرم افزار خاصي داشته باشه. ممنون