سایت خوبی رو اطلاع دارید که مقالات با محتوای عمومی تر و نه تخصصی داشته باشه ؟

سایت خوبی رو اطلاع دارید که مقالات با محتوای عمومی تر و نه تخصصی داشته باشه ؟
سایت خوبی رو اطلاع دارید که مقالات با محتوای عمومی تر و نه تخصصی داشته باشه ؟
شما برا این مورد بهتره سایت هایی مثه اکونومیک، نشنال جیوگرافیک، نیویورکر،ساینس دیلی، گاردین، واشنگتن پست، ساینس نیوز و امثالهم رو بخونید. من مهمترین هاشو گفتم...
شما برا این مورد بهتره سایت هایی مثه اکونومیک، نشنال جیوگرافیک، نیویورکر،ساینس دیلی، گاردین، واشنگتن پست، ساینس نیوز و امثالهم رو بخونید. من مهمترین هاشو گفتم...
اها ممنونم اما خب فک کنم این سایت ها مقالات انگلیسی دارن که متاسفانه زیاد مناسب من نیست اما ممنونم برای تقویت انگلیسی خیلی مفیده
اها ممنونم اما خب فک کنم این سایت ها مقالات انگلیسی دارن که متاسفانه زیاد مناسب من نیست اما ممنونم برای تقویت انگلیسی خیلی مفیده
سایت فارسی میخواهید؟