زیست پزشکی وبه طور ویژه میکروبیولوژی

زیست پزشکی وبه طور ویژه میکروبیولوژی
زیست پزشکی وبه طور ویژه میکروبیولوژی
پس شماها چی میخونین که هیچکدومتون تو این زمینه ها نیستین😐😂😐
پس شماها چی میخونین که هیچکدومتون تو این زمینه ها نیستین😐😂😐
تو این گروهها بیشتر اعضا فنی و مهندسی اند، بقیه هم انسانی
کمتر داریم از علوم پزشکی
تو این گروهها بیشتر اعضا فنی و مهندسی اند، بقیه هم انسانی
کمتر داریم از علوم پزشکی
چه بد😐😐
مرسی
چه بد😐😐
مرسی
بد یا خوبش دست ما نیست😊
متاسفانه علوم پزشکیا کمتر در اشتراک گذاری اطلاعات سخاوت به خرج میدن
ولی گروههای دیگه هستن مخصوص همین بحثاست
به اونا مراجعه کنید
یا از اونا دعوت کنید بیان این گروه!
بد یا خوبش دست ما نیست😊
متاسفانه علوم پزشکیا کمتر در اشتراک گذاری اطلاعات سخاوت به خرج میدن
ولی گروههای دیگه هستن مخصوص همین بحثاست
به اونا مراجعه کنید
یا از اونا دعوت کنید بیان این گروه!
🤔🤔🤔🤔😐
ندارم همچین گروهایی
دوستامم اگاه نیستن در این زمینه ها
زیست پزشکی وبه طور ویژه میکروبیولوژی
حالا سوالتون چی هستشاید مشترک باشه
حالا سوالتون چی هستشاید مشترک باشه
در زمینه ژورنالای پزشکی سوال داشتم و تجربه اکسپت مقاله
در زمینه ژورنالای پزشکی سوال داشتم و تجربه اکسپت مقاله
شما تهران تشریف دارید؟
شما تهران تشریف دارید؟
نه نیستم
نه نیستم
اگه تهران بودید میگفتم برید بخش ترجمان دانش علوم پزشکی تهران کارگاهشو شرکت کنید یا کلاسای دکتر میثمی و دکتر آخوندزاده.....دوتاشون استادی من هستن.....
اگه تهران بودید میگفتم برید بخش ترجمان دانش علوم پزشکی تهران کارگاهشو شرکت کنید یا کلاسای دکتر میثمی و دکتر آخوندزاده.....دوتاشون استادی من هستن.....
عه چه حیف.بازم ممنون