دوستانی که تجربه نوشتن ریویو دارن، نرم درصد تشابه در مقالات ریویوتون چند بوده؟ الان یه استادی به من گفته باید کمتر از 5 درصد باشه (بدون رفرنس) ایا رسیدن به همچین درصدی لازمه؟ اگه اره میشه اصن؟ :دی من خودم با درصدهای بیشتر رو سابمیت کردم، اما الان سوالم اینه که مجله ای هست انقد گیر باشه واسه 5 درصد؟؟؟

دوستانی که تجربه نوشتن ریویو دارن، نرم درصد تشابه در مقالات ریویوتون چند بوده؟ الان یه استادی به من گفته باید کمتر از 5 درصد باشه (بدون رفرنس) ایا رسیدن به همچین درصدی لازمه؟ اگه اره میشه اصن؟ :دی من خودم با درصدهای بیشتر رو سابمیت کردم، اما الان سوالم اینه که مجله ای هست انقد گیر باشه واسه 5 درصد؟؟؟
دوستانی که تجربه نوشتن ریویو دارن، نرم درصد تشابه در مقالات ریویوتون چند بوده؟ الان یه استادی به من گفته باید کمتر از 5 درصد باشه (بدون رفرنس) ایا رسیدن به همچین درصدی لازمه؟ اگه اره میشه اصن؟ :دی من خودم با درصدهای بیشتر رو سابمیت کردم، اما الان سوالم اینه که مجله ای هست انقد گیر باشه واسه 5 درصد؟؟؟
مي شه لينك سايتي كه باهاش چك مي كنيد اكر رايكان رو بذاريد؟
مي شه لينك سايتي كه باهاش چك مي كنيد اكر رايكان رو بذاريد؟
رایگان نیست، خودمم میدم یکی دیگه چک میکنه
دوستانی که تجربه نوشتن ریویو دارن، نرم درصد تشابه در مقالات ریویوتون چند بوده؟ الان یه استادی به من گفته باید کمتر از 5 درصد باشه (بدون رفرنس) ایا رسیدن به همچین درصدی لازمه؟ اگه اره میشه اصن؟ :دی من خودم با درصدهای بیشتر رو سابمیت کردم، اما الان سوالم اینه که مجله ای هست انقد گیر باشه واسه 5 درصد؟؟؟
بله من ديدم جورنالي كه زير ٥ درصد تشابه الزامي باشه
جورنالهاي خيلي معتبر اينجور هستن ربطي به ريوو بودن هم نداره
ميشه تشابه رو زير ٥ رسوند من يه بار انجام دادم ولي كاره سختيه