پايگاه Scopus هم وابسته به Elsevier هست و براي سرچ كردن بسيار مناسب هست اما براي استفاده از اون بايد حتما با Ip يك دانشگاه طرف قرارداد وارد بشيد يا يورز و پسورد داشته باشين

پايگاه Scopus هم وابسته به Elsevier هست و براي سرچ كردن بسيار مناسب هست اما براي استفاده از اون بايد حتما با Ip يك دانشگاه طرف قرارداد وارد بشيد يا يورز و پسورد داشته باشين