دوستان من به یک ژورنال در زمینه راهسازی می خوام مقاله ارسال کنم در برای نویسندگان نوشته شما باید یمیل اکادمیک داشته باشید حالا من ندارم نمیتونم یعنی مقاله ارسال کنم نظرتون رو بفرمایید

دوستان من به یک ژورنال در زمینه راهسازی می خوام مقاله ارسال کنم
در برای نویسندگان نوشته شما باید یمیل اکادمیک داشته باشید حالا من ندارم نمیتونم یعنی مقاله ارسال کنم نظرتون رو بفرمایید
دوستان من به یک ژورنال در زمینه راهسازی می خوام مقاله ارسال کنم
در برای نویسندگان نوشته شما باید یمیل اکادمیک داشته باشید حالا من ندارم نمیتونم یعنی مقاله ارسال کنم نظرتون رو بفرمایید
یه همچین قیدی دارند متاسفانه. جزو قوانینشون هست. شما از دانشگاهی که فارغ التحصیل شدی بگو برات بسازند
یه همچین قیدی دارند متاسفانه. جزو قوانینشون هست. شما از دانشگاهی که فارغ التحصیل شدی بگو برات بسازند
اگه کسی فارغ التحصيل شده باشه باید چی کار کنه؟ایمیل آکادمیک هم از قبل نداشته باشه
اگه کسی فارغ التحصيل شده باشه باید چی کار کنه؟ایمیل آکادمیک هم از قبل نداشته باشه
معمولا بعد از فارغ التحصیل شدن با دادن یک درخواست میتونید بازم بگیرین.
دوستان من به یک ژورنال در زمینه راهسازی می خوام مقاله ارسال کنم
در برای نویسندگان نوشته شما باید یمیل اکادمیک داشته باشید حالا من ندارم نمیتونم یعنی مقاله ارسال کنم نظرتون رو بفرمایید
شاید فقط نویسنده مسئول لازمه که داشته باشه. برای ما خود استاد سابمیت می کنه که ایمیل دانشگاهی فعال دارن