شاخص مهمتر در ارزیابی یه مقاله اچ ایندکس اون مقاله است اچ ایندکس h-index شاخصی عددی است که می‌کوشد بهره‌وری و تأثیرگذاری علمی دانشمندان را به صورت کمی نمایش دهد. این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقالات پر استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقالات توسط دیگران محاسبه می‌شود.

شاخص مهمتر در ارزیابی یه مقاله اچ ایندکس اون مقاله است
اچ ایندکس h-index شاخصی عددی است که می‌کوشد بهره‌وری و تأثیرگذاری علمی دانشمندان را به صورت کمی نمایش دهد. این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقالات پر استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقالات توسط دیگران محاسبه می‌شود.
شاخص مهمتر در ارزیابی یه مقاله اچ ایندکس اون مقاله است
اچ ایندکس h-index شاخصی عددی است که می‌کوشد بهره‌وری و تأثیرگذاری علمی دانشمندان را به صورت کمی نمایش دهد. این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقالات پر استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقالات توسط دیگران محاسبه می‌شود.
به نظر من h-index بیشتر واسه شاخص قرار دادن بین افراد مناسبه تا مجلات
در واقع در مورد مجلات، h-index و ایمپکت فکتور یک چیزو یجورایی نشون میدن
به نظر من h-index بیشتر واسه شاخص قرار دادن بین افراد مناسبه تا مجلات
در واقع در مورد مجلات، h-index و ایمپکت فکتور یک چیزو یجورایی نشون میدن
بعله برای افراد هم استفاده میشه
و تعریفش اینه که طرفی که دارای ایندکس h هست، دارای h عدد مقاله هست که به هرکدومشون دست کم h بار ارجاع داده شده است.