برای مجلات غیر از الزویر از کجا سرعت بررسی مقاله را میشه دید؟

برای مجلات غیر از الزویر از کجا سرعت بررسی مقاله را میشه دید؟
برای مجلات غیر از الزویر از کجا سرعت بررسی مقاله را میشه دید؟
بهترین کار این هست که تو انتخاب ژورنال مناسب دقت لازم رو داشته باشید. ژورنالی رو انتخاب کنید که مقالات مشابه کار شما رو داشته باشه، اینجوری Reviewer راحت تر براش پیدا میشه و سرعت بررسیش بالاتر میره
بهترین کار این هست که تو انتخاب ژورنال مناسب دقت لازم رو داشته باشید. ژورنالی رو انتخاب کنید که مقالات مشابه کار شما رو داشته باشه، اینجوری Reviewer راحت تر براش پیدا میشه و سرعت بررسیش بالاتر میره
نزدیک به کارمون باشه پس بهتره؟