راستش من هميشه از ورد استفاده كردم اطلاعي راجب لتكس ندارم

راستش من هميشه از ورد استفاده كردم
اطلاعي راجب لتكس ندارم