ممنون میشم راهنمایی کنید

ممنون میشم راهنمایی کنید