با سلام خدمت دوستان من سال نود و سه فارغ التحصيل شدم ارشد. متاسفانه به علت یک سری مشکلات با وجود معدل عالی و شاگرد اول بودنم نتونستم رو مقاله هام کار کنم و نصفه نیمه مونده .. می خواستم ببینم ميشه باوجود زمانی که از دفاع و فارغ التحصيلیم گدشته ميشه ادامه بدم و تو مجلات خارجی چاپ بشه یا زمان دیتا هم براشون مهمه. رشته ام جامعه شناسی و کمی کار کردم.

با سلام خدمت دوستان
من سال نود و سه فارغ التحصيل شدم ارشد. متاسفانه به علت یک سری مشکلات با وجود معدل عالی و شاگرد اول بودنم نتونستم رو مقاله هام کار کنم و نصفه نیمه مونده .. می خواستم ببینم ميشه باوجود زمانی که از دفاع و فارغ التحصيلیم گدشته ميشه ادامه بدم و تو مجلات خارجی چاپ بشه یا زمان دیتا هم براشون مهمه. رشته ام جامعه شناسی و کمی کار کردم.
با سلام خدمت دوستان
من سال نود و سه فارغ التحصيل شدم ارشد. متاسفانه به علت یک سری مشکلات با وجود معدل عالی و شاگرد اول بودنم نتونستم رو مقاله هام کار کنم و نصفه نیمه مونده .. می خواستم ببینم ميشه باوجود زمانی که از دفاع و فارغ التحصيلیم گدشته ميشه ادامه بدم و تو مجلات خارجی چاپ بشه یا زمان دیتا هم براشون مهمه. رشته ام جامعه شناسی و کمی کار کردم.
میتونید ادامه بدید و مقاله رو کامل کنید. زمان انجام پروژه اهمیت نداره به شرطی که novelty کار از بین نرفته باشه
میتونید ادامه بدید و مقاله رو کامل کنید. زمان انجام پروژه اهمیت نداره به شرطی که novelty کار از بین نرفته باشه
منظورتون اعتبار داده هاست؟