راجب سرقت ادبي و تشخيصش فايل مقاله اي كه سابميت ميكنيد از كلمه اول تا آخرش چك ميشه و با ديتابيس تطابق داده ميشه. هر ٤ كلمه پشت سر هم كه تكراري باشه به عنوان سرقت ادبي تشخيص داده ميشه و يه درصد بعنوان درصد تشابه اعلام ميشه. حداقل درصد تشابه براي جورنال هاي مختلف متفاوته. اكثر جورنالها درصد تشابه زير ٢٠% رو قبول ميكنن ولي من ٥٪‏ هم ديدم. اين مقدار مجاز براي اسامي فرايند و كلماتي هست كه امكان تغيير ندارن مثلا اسم فرايند خودش ٤ كلمست و شما نميتونيد تغييرش بديد.

راجب سرقت ادبي و تشخيصش

فايل مقاله اي كه سابميت ميكنيد از كلمه اول تا آخرش چك ميشه و با ديتابيس تطابق داده ميشه. هر ٤ كلمه پشت سر هم كه تكراري باشه به عنوان سرقت ادبي تشخيص داده ميشه و يه درصد بعنوان درصد تشابه اعلام ميشه. حداقل درصد تشابه براي جورنال هاي مختلف متفاوته. اكثر جورنالها درصد تشابه زير ٢٠% رو قبول ميكنن ولي من ٥٪‏ هم ديدم.
اين مقدار مجاز براي اسامي فرايند و كلماتي هست كه امكان تغيير ندارن
مثلا اسم فرايند خودش ٤ كلمست و شما نميتونيد تغييرش بديد.
راجب سرقت ادبي و تشخيصش

فايل مقاله اي كه سابميت ميكنيد از كلمه اول تا آخرش چك ميشه و با ديتابيس تطابق داده ميشه. هر ٤ كلمه پشت سر هم كه تكراري باشه به عنوان سرقت ادبي تشخيص داده ميشه و يه درصد بعنوان درصد تشابه اعلام ميشه. حداقل درصد تشابه براي جورنال هاي مختلف متفاوته. اكثر جورنالها درصد تشابه زير ٢٠% رو قبول ميكنن ولي من ٥٪‏ هم ديدم.
اين مقدار مجاز براي اسامي فرايند و كلماتي هست كه امكان تغيير ندارن
مثلا اسم فرايند خودش ٤ كلمست و شما نميتونيد تغييرش بديد.
سلام دوست عزیز
میخواستم بپرسم این درصد تشابه ک گفتین (20 یا 5 یا هر عدد دیگه) مربوط ب یک مقاله ست یا درصد تشابه با کل دیتابیس ؟
سلام دوست عزیز
میخواستم بپرسم این درصد تشابه ک گفتین (20 یا 5 یا هر عدد دیگه) مربوط ب یک مقاله ست یا درصد تشابه با کل دیتابیس ؟
درصد تشابه مقاله شما با كل ديتابيس